Cursos disponibles


Entitats i web 2.0Curs destinat a crear i gestionar una web de xarxanet.org i el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, i integrar-hi diferents eines 2.0

Edició de Novembre 2011


Entitats i web 2.0Curs destinat a crear i gestionar una web de xarxanet.org i el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, i integrar-hi diferents eines 2.0

[Model]

Logo
Espai intern de col·laboració
Capacitació digital als CX
Curs de testeig i proves tècniques de Moodle!

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d'Educació amb la finalitat de poder proveir l'accés a un sistema operatiu completament lliure.

Forma part d'una actuació del Departament d'Educació per impulsar l'ús del programari lliure que comporta, entre altres avantatges, l'extensió de l'alfabetització digital respectant la legalitat, la promoció dels principis del treball col·laboratiu, tan necessaris perquè la societat del coneixement avanci pels camins de la garantia de la igualtat d'oportunitats i l'efectiva llibertat de tria al mercat.

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d'Educació amb la finalitat de poder proveir l'accés a un sistema operatiu completament lliure.

Forma part d'una actuació del Departament d'Educació per impulsar l'ús del programari lliure que comporta, entre altres avantatges, l'extensió de l'alfabetització digital respectant la legalitat, la promoció dels principis del treball col·laboratiu, tan necessaris perquè la societat del coneixement avanci pels camins de la garantia de la igualtat d'oportunitats i l'efectiva llibertat de tria al mercat.

És una acció destinada a formar a diferents professionals en l’ús de les possibilitats que les aules informàtiques permeten per tal de realitzar projectes de comunicació –ràdio- amb els seus alumnes i en les seves comunitats educatives al mateix temps que es treballen els diferents objectius pedagògics de les institucions que duen a terme aquests projectes de radio.

Un recurs formatiu cedit com a col·laboració amb un grup d'estudiants del Màster d'Educació i TIC (e-learning) de l'UOC.
Assignatura de: Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia.
Consultor: Juanmi Muñoz Micolau.
4t trimestre de 2007


És una acció destinada a formar a diferents professionals en l’ús de les possibilitats que les aules informàtiques permeten per tal de realitzar projectes de comunicació –ràdio- amb els seus alumnes i en les seves comunitats educatives al mateix temps que es treballen els diferents objectius pedagògics de les institucions que duen a terme aquests projectes de radio.
Espai de pràctiques pel curs: Dinamització cultural i programari lliure
Els objectius d'aquest curs són:
  • Afavorir el coneixement i la utilització dels recursos i equips dins les aules dels centres penitenciaris
  • Dotar de dinàmiques i de recursos als formadors dels centres penitenciaris tot tenint en compte les eines i programes tecnològics de programari lliure
  • Crear una xarxa d'agents dinamitzadors en el marc de les institucions penitenciaries que es doni suport mutu i que comparteixi els recursos disponibles
  • Dotar als participants del curs, els formadors potencials en el treball quotidià amb els interns, d'eines pedagògiques relacionades amb les noves tecnologies.